Prof. Tyburski w radzie naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

prof. Józef Tyburski
Dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM z Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do rady naukowej Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu prowadzi działalność naukową, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych w Polsce. W skład rady naukowej IOR wchodzi 31 osób, w tym 16 spoza niego. Są to oprócz prof. Tyburskiego pracownicy naukowi innych uczelni lub instytucji: np. Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wrocławiu, Politechniki Bydgoskiej, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Głównego inspektoratu Ochrony Roślin i Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

Pierwsze posiedzenie rady i wręczenie nominacji odbyło się 21 września 2021 r. XI Kadencja rady trwa od 2021 r. do 2025 r. Dlaczego minister powołał do jego rady właśnie prof. Józefa Tyburskiego z UWM?

- Pewnie dlatego, że od lat zajmuję się rolnictwem ekologicznym i z pracownikami instytutu prowadzę wspólne badania - wyjaśnia prof. Józef Tyburski.

Zainteresowania naukowe profesora Tyburskiego to rolnictwo ekologiczne, systemy rolnicze, rolnictwo światowe, wpływ sposobów gospodarowania rolniczego na biologiczną różnorodność oraz środowisko. Jest cenionym badaczem i popularyzatorem rolnictwa ekologicznego. Pod jego redakcją ukazało się 17 książek dotyczących różnych dziedzin rolnictwa ekologicznego, np. Żywność ekologiczna, Ochrona roślin rolniczych w rolnictwie ekologicznym, Ekologiczna uprawa warzyw, Sadownictwo ekologiczne, Praktyczne zasady chowu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych czy Rolnictwo biodynamiczne. Jest autorem podręczników i monografii oraz kilkadziesięciu krajowych i zagranicznych artykułów naukowych.

- Rolnictwem ekologicznym i to w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej zajmuje się od 35 lat. Moje zainteresowanie nim zaczęło się od potrzeby opracowania kryteriów rolnictwa ekologicznego. Chciałem wiedzieć, co jest ekologiczne, a co już nie.

Od tamtej pory prof. Tyburski wiele razy opracowywał kryteria i regulacje prawne dla rozmaitych dziedzin rolnictwa ekologicznego, w zw. z tym jest przewodniczącym Rady rolnictwa i produkcji ekologicznej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiele lat był członkiem IFOAM - Międzynarodowej Federacji Ruchów Rolnictwa Ekologicznego - ogólnoświatowej organizacji parasolowej dla ruchu rolnictwa ekologicznego, która reprezentuje ok. 800 podmiotów w 117 krajach. Jest absolwentem ART w Olsztynie. Prowadzi własne gospodarstwo ekologiczne. Żonaty, 3 dorosłych dzieci. Interesuje się fotografią przyrody. Lubi współpracować z ludźmi.

lek