Urząd Marszałkowski zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza wszystkich do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dotyczących „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2025 oraz „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2021-2026”. Konsultacje potrwają do 1 grudnia 2020 roku.

Jak informują urzędnicy, istotą konsultacji społecznych jest poznanie perspektyw i potrzeb mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wspólne zastanowienie się nad konkretnymi rozwiązaniami. Udział w konsultacjach posłuży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie na ternie naszego województwa.

Raport z przebiegu konsultacji będzie umieszczony na stronie www.warmia.mazury.pl. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego znajdują się także projekty ww. programów, formularz konsultacji społecznych oraz zasady i sposób przyjmowania opinii.

Informacje w sprawie konsultacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

w kategorii