UWM liderem międzynarodowego projektu wymiany i szkolenia studentów

uczestnicy projektu
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczyna się międzynarodowy program Universities for Future Work Skills 2020 dotyczący wymiany i szkolenia studentów. Partnerami UWM będzie 6 uczelni z 5 krajów Europy.

Na trzydniowe spotkanie (29-31.10) przyjechali do Kortowa przedstawiciele uczelni z Hiszpanii, Grecji, Belgii, Rumunii i Portugalii. Głównym punktem obrad było podpisanie z władzami naszej uczelni porozumienia rozpoczynającego międzynarodowy program wymiany i szkolenia studentów Erasmus +. Wartość projektu Universities for Future Work Skills 2020, którego liderem został Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wynosi 259 tys. euro, z tego dla UWM przypadnie ponad 38 tys. euro.

Podpisanie umowy poprzedziły krótkie prezentacje uczelni partnerskich na temat ich udziału w projekcie. Kluczową rolę w jego przygotowaniu odegrali pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM: dr Bogdan Włodarczyk, który objął funkcję kierownika projektu oraz dr Marek Szturo, który będzie jednym z ekspertów. W spotkaniu uczestniczyli także prof. Roman Kisiel, dziekan WNE oraz prof. Anna Organiściak-Krzykowska, prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej WNE. UWM reprezentował prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

- Dziś przygotowujemy założenia projektu, który będzie realizowany przez najbliższe 30 miesięcy. Projekt obejmie badania rynków pracy w Europie, w tym rynku polskiego a następnie opracowanie dla studentów i doktorantów odpowiednich kursów przygotowujących ich do nowego rynku pracy. Nasz uniwersytet przygotuje i wyszkoli 40 studentów oraz 4 nauczycieli, którzy następnie przeszkolą naszych studentów tu na miejscu. Przygotujemy także dostępny dla naszych studentów kurs online w zakresie tzw. miękkich umiejętności. Dzisiejsze spotkanie to także świetna okazja, aby zaprezentować szerzej naszą uczelnię, ponieważ większość obecnych dziś uczestników projektu odwiedza nasz kraj po raz pierwszy - wyjaśnia dr Bogdan Włodarczyk.

Uczestnicy projektu przeszkolą w sumie 80 studentów z uczelni partnerskich w zakresie umiejętności miękkich i 16 nauczycieli akademickich do prowadzenia kursów rozwoju umiejętności miękkich.

Partnerami UWM są: Uniwersytet Rumuńsko-Amerykański w Bukareszcie, Szkoła Główna prowincji Liège w Belgii, Uniwersytet w Vigo w Hiszpanii, Politechnika w Porto w Portugalii oraz firmy konsultingowe z Grecji i Hiszpanii. Następne spotkanie uczestników projektu zaplanowano na luty przyszłego roku w Rumunii, a kolejne w Portugalii.

Projekt rozpoczął się 1 września 2018 r. a zakończy 28 lutego 2021 r.

lek, mah