UWM miejscem debaty o rozwoju. Kongres Przyszłości odbył się po raz piąty

Rektor UWM podczas inauguracji V Kongresu Przyszłości
W czwartek 18 listopada Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM stało się miejscem licznych rozmów o kierunkach rozwoju Warmii i Mazur. Piąta edycja Kongresu Przyszłości zgromadziła przedstawicieli m.in. samorządu, biznesu i nauki.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jest partnerem Kongresu Przyszłości od samego początku powstania tej inicjatywy. Jak przyznał w czasie konferencji prasowej otwierającej wydarzenie Jarosław Tokarczyk z Grupy WM będącej organizatorem Kongresu, decyzja o podjęciu współpracy z Uniwersytetem była czymś naturalnym. Podkreślał potencjał UWM jako kuźni kadr i wypracowywania osiągnięć naukowych przyczyniających się do zmian w regionie.

Rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski jako gospodarz miejsca, w którym odbywał się Kongres, przywitał serdecznie zebranych gości. Przyznał także, że zdaje sobie sprawę, jak ważna jest rola Uniwersytetu w projektowaniu rozwoju Warmii i Mazur.

- Nie boimy się mówić, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, chociaż z aspiracjami osiągania wysokich pozycji w rankingach międzynarodowych i krajowych, jest Uniwersytetem dla Warmii i Mazur, ponieważ jest bardzo ważnym elementem składowym tego potencjału terytorialnego, który powinien być w jak największym stopniu wykorzystywany dla mieszkańców – mówił prof. Jerzy Przyborowski podczas rozpoczęcia V Kongresu Przyszłości. Rektor przypomniał, że zarówno kształcenie kadr, jak i prowadzenie badań naukowych odbywa się na uczelni z myślą o rozwoju regionu.

- Liczę na to, że nowe rozwiązania, dyskusje, burza mózgów, przyniosą dobre rozwiązania dla regionu i nie tylko – podsumował swoje inauguracyjne wystąpienie prof. Jerzy Przyborowski.

 

Rektor UWM został poproszony przez organizatorów wydarzenia o wzięcie udziału w panelu poświęconym zdrowemu życiu. Profesor Jerzy Przyborowski przyznał, że bardzo kibicuje idei ustanowienia nowej inteligentnej specjalizacji regionalnej „zdrowe życie”. – Czas najwyższy, żebyśmy dali możliwość wykorzystywania środków regionalnego programu operacyjnego na to, żeby poprawiać nasze bezpieczeństwo zdrowotne i tworzyć mieszkańcom tego regionu warunki do rozwoju – podkreślał rektor.

 

Profesor Przyborowski mówił także o ogromnym znaczeniu turystyki zdrowotnej i jej wpływie na potencjał społeczno-gospodarczy regionu. W swoim wystąpieniu rektor przyznał, że ma świadomość tego, jak odpowiedzialne zadanie stoi przed Uniwersytetem jako kuźnią kadr, w tym także kadr medycznych, których niedostatki mogą być szczególnie dotkliwe za kilka i kilkanaście lat, kiedy to nie będzie wystarczającej zastępowalności pracowników służby zdrowia odchodzących na emeryturę. Rektor mówił więc o wyzwaniach, które towarzyszą decyzjom o zwiększeniu limitów przyjęć na studia medyczne i kolejnych pomysłach Uniwersytetu na to, jak zaspokajać potrzeby mieszkańców regionu w dostępie do przedstawicieli zawodów medycznych. Profesor Przyborowski przekazał zgromadzonym, że UWM rozpoczyna kształcenie fizjoterapeutów. Studia na tym kierunku mają ruszyć od 2023 roku.

W panelu poświęconym zdrowemu życiu udział wziął także dr Jarosław Klimczak, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz adiunkt na Wydziale Geoinżynierii. Prezentacja doktora Klimczaka dotyczyła turnusów zdrowotnych jako szansy na rozwój turystyki zdrowotnej na Warmii i Mazurach, ale mówił on też o celach i zadaniach specjalizacji „zdrowe życie”.

 

Panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych na Kongres Przyszłości gości podzielono na 4 bloki tematyczne: Człowiek, Natura, Technologia, Region 2030. Spojrzenie na przyszłość Warmii i Mazur miało charakter interdyscyplinarny, a poruszane przez prelegentów zagadnienia stanowiły inspirację do podejmowania działań zarówno w zakresie rozwoju regionu, jak i indywidualnego. Dyskutowano między innymi o tak ważnych zagadnieniach, jak wyzwania związane z edukacją, działania na rzecz środowiska senioralnego czy o potrzebie wprowadzania nowych technologii. Wykłady otwierające wygłosili: wiceminister Olga Semeniuk, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw oraz Witold Naturski, p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Wśród prelegentów V Kongresu Przyszłości znaleźli się także m.in. Jacek Pałkiewicz i Artur Kurasiński. 

Daria Bruszewska-Przytuła