UWM nagrodzony Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu

rektor prof. J. Przyborowski ze Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu
Akademia Polskiego Sukcesu promuje i nagradza ludzi i instytucje, które swoim przykładem mogą zachęcić innych do sięgania po najwyższe laury. Do grona uhonorowanych dołączył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Złoty Medal Akademii odebrał rektor prof. Jerzy Przyborowski.

„Za wieloletnie osiągnięcia w kształceniu kadr, osiągnięcia naukowe oraz działalność na rzecz dobra wspólnego” brzmi werdykt kapituły przyznającej Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu. Podczas gali 25 września w Mikołajkach w imieniu wspólnoty uniwersyteckiej odznaczenie odebrał rektor prof. Jerzy Przyborowski. Wśród dotychczasowych laureatów Złotego Medalu są m.in. redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński, znakomity grafik Tomasz Bagiński, aktor Janusz Gajos, znany polarnik i podróżnik Marek Kamiński, prof. Marek Kwiatkowski, dyrektor Łazienek Królewskich.

Akademia Polskiego Sukcesu ma za zadanie promować działania Polskiego Klubu Biznesu. Od 30 lat klub promuje ludzi, przedsiębiorstwa i produkty, prezentuje opinie środowiska, głównie w sprawach dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Kandydatów do medali mogą wysuwać organizacje biznesowe, stowarzyszenia twórcze, naukowe i sportowe oraz członkowie Kapituły Medalu APS. Kapituła ocenia m.in. wyniki firm, osiągnięcia twórcze, uznanie i prestiż społeczny, otrzymane nagrody i wyróżnienia, krzewienie wartości europejskich. Kapituła przyznaje również Honorową Nagrodę Oskar Polskiego Biznesu. Otrzymują ją wybitne osobistości życia gospodarczego i politycznego, których działalność na arenie międzynarodowej sprzyja polskim interesom. Wyróżnienie to otrzymali m.in. Zbigniew Brzeziński, Hans Dietrich Genscher, Jimmy Carter, Jerzy Giedroyć, prof. Władysław Bartoszewski. 

Zwyczajowo co roku Akademia wręcza złote, srebrne, brązowe oraz złote medale z diamentem podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy gala odbyła się w hotelu Robert’s Port w Mikołajkach.

Do tej pory Polski Klub Biznesu przyznał ponad 500 honorowych tytułów, nagród i wyróżnień, a Akademia ponad 600 złotych, srebrnych i brązowych medali.

mah