UWM otworzył Instytut Puszkina

uroczyste przecięcie wstęgi
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otworzył Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury "Instytut Puszkina". Nowa placówka pomoże w upowszechnianiu rosyjskiego języka i kultury.

Na Wydziale Humanistycznym UWM 7 grudnia rozpoczęło działalność Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury "Instytut Puszkina". "Instytuty Puszkina" to międzynarodowa sieć placówek, których głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju naukowych i kulturalnych stosunków z Rosją, popularyzacja i upowszechnienie rosyjskiej kultury i języka za pośrednictwem różnorodnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych.

Nową jednostką działającą na UWM kieruje prof. Iwona Anna Ndiaye z Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Wydziału Humanistycznego UWM.

- Ta ważna dla nas uroczystość to wynik wieloletniej współpracy z Uniwersytetem w Piatigorsku, z którym realizujemy wspólny temat badawczy komunikacja międzykulturowa w Europie. Podstawowe cele Instytutu obejmą zadania związane z edukacją, kulturą i nauką. Liczymy, że przyjedzie do nas wielu specjalistów lingwistów, a nasi studenci będą odwiedzać rosyjskie uczelnie - wyjaśnia prof. Iwona Anna Ndiaye.

Jednym z efektów współpracy z uczelnią w Piatigorsku było także uruchomienie w tym roku na Wydziale Humanistycznym eksperymentalnych studiów magisterskich z rosyjskim językiem nauczania komunikacja międzykulturowa w Europie. Władze wydziału adresują te studia także dla studentów z Rosji i Kazachstanu.

W uroczystym przecięciu wstęgi, inaugurującym działalność nowej jednostki, wzięła udział delegacja Piatigorskiego Uniwersytetu Państwowego (FR) z rektorem prof. Aleksandrem Gorbunowem. Uczelnia ta jest wieloletnim partnerem merytorycznym Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. Uniwersytet w Piatigorsku również działa w sieci "Instytutów Puszkina".

Jak podkreślał prof. A. Gorbunow podczas otwarcia, centrum otwiera nowe możliwości poszerzenia dotychczasowej współpracy pomiędzy obiema uczelniami.

- W przyszłości to możliwość organizacji wspólnych kursów także dla tych, którzy chcą uczyć się języka rosyjskiego. Umożliwi to przygotowanie specjalistów w różnych dziedzinach, takich jak turystyka, dziennikarstwo, historia, kulturoznawstwo. Główną rzeczą jest nasza wspólna chęć współpracy. To gwarancja tego, że razem uda nam się sporo zrobić - mówi prof. A. Gorbunow.

Centrum będzie placówką otwartą także dla mieszkańców Olsztyna. Jak zaznacza prof. I. A. Ndiaye w planach jest m.in. organizacja olimpiad i innych konkursów języka rosyjskiego, literatury i kultury, kursy podwyższania kwalifikacji wykładowców języka rosyjskiego, mieszkających i pracujących w Polsce, organizacja naukowo-metodycznych konferencji w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego.

- W zasadzie już rozpoczęliśmy działalność, a pierwszym krokiem było ogłoszenie dla naszych studentów konkursu na ilustrację poezji Puszkina. Prace konkursowe już wpłynęły. Chcemy, aby był to wspólny projekt studenckich kół naukowych z naszej uczelni i uniwersytetu w Piatigorsku - dodaje prof. I. A. Ndiaye.

Program dwudniowej wizyty gości z Piatigorska na naszej uczelni był bardzo bogaty. Oprócz głównej uroczystości otwarcia Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury odbył się m.in. wernisaż fotografii "Migawki z Rosji", minikoncert piosenek rosyjskich w wykonaniu studentów z Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej, wykłady poświęcone literaturze rosyjskiej, prezentacje studenckich kół naukowych działających w ISW. Goście spotkali się także z władzami UWM oraz zwiedzili kortowski kampus. Ostatnim punktem programu był wieczór międzykulturowy.

mah