UWM rozpoczyna badanie stanu kultury organizacyjnej

rektor UWM Jerzy Przyborowski
Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim rozpoczynają się badania dotyczące stanu kultury organizacyjnej. To jeden z elementów realizacji przyjętej przez Senat UWM strategii rozwoju.

UWM realizuje przyjętą przez Senat Strategię rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2030.

- Założyłem w niej osiągnięcie 6 głównych celów strategicznych, do których przypisane są cele etapowe a następnie do każdego z nich cele szczegółowe ze wskazaniem narzędzi ich realizacji. Jednym z bardzo ważnych elementów przyjętej strategii, mającym ogromny wpływ na sukces w przypadku wszystkich celów strategicznych jest budowanie kultury funkcjonowania Uniwersytetu. Chcemy, aby każdy pracownik, każdy uczestnik naszego życia akademickiego czuł się w naszym środowisku dobrze, a panująca atmosfera pozwalała mu na harmonijny rozwój - podkreśla w słowie skierowanym do społeczności akademickiej rektor Jerzy Przyborowski.

Kompleksowa usługa doradcza ukierunkowana jest na usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i technicznymi oraz wprowadzenie usług szkoleniowych dla pracowników UWM. Podzielona jest na trzy etapy i potrwa do września 2022 r.

- Pierwszy etap już się rozpoczął. Odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów, którzy mają z nami pracować. Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w spotkaniu online lub obejrzenia 30 marca transmisji z kolejnego spotkania. Eksperci mają nam pomóc zdiagnozować, wskazać kierunki i pomóc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań - wyjaśnia rektor.

W pierwszym etapie przewidziane są trzy zadania. Pierwsze będzie polegało na przeprowadzeniu audytu kultury organizacyjnej naszego Uniwersytetu poprzez badania ankietowe oraz pogłębione wywiady. Dzięki temu rozpoznamy wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania uczelni. Niemal jednocześnie rozpocznie się audyt procesów, procedur oraz systemu zarządzania infrastrukturą. Diagnozie będzie podlegał również obecny system zarządzania infrastrukturą badawczą, dydaktyczną czy zasobami informatycznymi. To pozwoli na opracowanie Strategii Aspiracyjnej UWM w oparciu o przyjętą Strategię UWM, analizę otoczenia, najnowsze trendy społeczne i globalne oraz najnowsze trendy w zarządzaniu edukacją. Towarzyszyć temu będzie cykl warsztatów, m.in.: warsztat inspiracyjny, warsztat analizy i kierunków rozwoju czy warsztat strategii marki. W drugim etapie uczelnia zostanie przygotowana do wdrożenia zmian. Zostaną wyłonione grupy projektowe odpowiedzialne za transformację kultury organizacji i wdrożenie strategii, które podczas cyklu warsztatów opracują rozwiązania do wdrożenia. Ostatni etap będzie polegał na wdrożeniu opracowanych zmian.

- Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w badaniu. Jest ono anonimowe. Chcemy poznać nasze silne strony, ale przede wszystkim te, które wymagają poprawy. Nie planujemy żadnych zmian rewolucyjnych, to ma być ewolucja. Od poznania kultury organizacyjnej, tego stanu wyjściowego, będzie zależała realizacja następnych elementów strategii i plan działań na następne lata - podsumowuje rektor.

Badanie zostanie przeprowadzone przez firmę doradczą Metaphor. Realizowane jest z projektu "Program rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie" z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badania obejmą poszczególne szczeble zarządcze, z kolegium rektorskim włącznie.

syla

w kategorii