Wdrażamy uniwersytecką Agendę Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zrobił kolejny krok związany z wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju: wyznaczone zostały najważniejsze zadania i zobowiązania. Wszystko to z myślą o przyszłości.

.