Z wicepremierem o reformie szkolnictwa wyższego

Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego wsłuchuje się w opinie środowiska akademickiego na temat reformy szkolnictwa wyższego, zna jej słabe strony, poprawia to, co w przepisach wykonawczych do niej da się jeszcze poprawić, ale zmieniać ustawy 2.0 nie będzie. Dlaczego?

Wyjaśniał to podczas spotkania z zespołem ds. wdrażania na UWM reformy szkolnictwa wyższego. Odbyło się ono 11 lutego. W spotkaniu z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego uczestniczyli dziekani oraz władze rektorskie.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM poinformował wicepremiera oraz zebranych, co do tej pory UWM zrobił w kwestii dostosowania się do nowych przepisów. Do tych działań należy powołanie uczelnianego zespołu ds. wdrożenia reformy, zespołu sterującego i redakcyjnego. Jest już gotowa nowa struktura organizacyjna i kończy się opracowywanie nowego statutu uczelni, który musi zostać zatwierdzony już w marcu. Zajmuje się tym zespół sterujący, któremu przewodniczy prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów.

- Obecnie pracujemy nad przypisaniem programów kształcenia do nowych dziedzin nauki – poinformował prorektor Jerzy Przyborowski.-  Nie wiemy jednak, bo tego nie określają nowe przepisy, jak będzie wyglądać ewaluacja wyników kształcenia w szkołach doktorskich – zauważył. Pytał także o standardy kształcenia nauczycieli. Wskazał, że zapis o tym, iż programy kształcenia musi zatwierdzać senat skutkuje tym, że senat będzie musiał zajmować się każdą nawet najmniejszą zmianą.

Prof. Andrzej Koncicki, prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zwrócił uwagę ministra na to, że nie ma także przepisów wykonawczych dotyczących ewaluacji jednostek i nadawania stopni naukowych. Wskazał również na spłaszczenie wynagrodzeń pracowników nauki, co może zadziałać demotywująco

Prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki wskazał na konieczność odstąpienia od procedury przetargowej przy zamawianiu odczynników chemicznych. Ta procedura utrudnia nie tylko prowadzenie badań, ale i rozliczanie grantów. Podkreślał także, że nie znamy programu minimum dla kategorii A jednostek uniwersyteckich. Będą one oceniane jak jednostki naukowe PAN, nieprowadzące dydaktyki, co jest niesprawiedliwe.

Z kolei, prof. Sławomir Przybyliński, prorektor ds. kadr zapytał ministra, co będzie z pracownikami mianowanymi po 2020 roku, w związku z procedowaną zmianą ustawy w tym zakresie.

Co na to wszystko wicepremier, minister nauki?

Wysłuchał wszystkich uwag ze spokojem. Podziękował za nie stwierdzając, że niektóre sprawy są mu nowe, jak. np. kwestia polskich tytułów na angielskojęzycznym dyplomie absolwentów.

Spłaszczenie płac - to jego zdaniem efekt doganiania płac przez najniżej zarabiających. Zapowiedział także podwyżki płac o 7% w tym roku i o 10% w 2 kolejnych latach. Zaznaczył, że uczelnie mają autonomię w rozdysponowaniu ile, komu się należy. W związku z tym mogą ustalić wewnętrzny system motywacyjny różnicujący płace.

Jarosław Gowin zapewnił też, że pracuje nad kontrowersyjną klasyfikacją czasopism naukowych i do końca lutego powoła zespół ekspercki, który zajmie się tą sprawą.

Brak kryteriów ewaluacji wicepremier Gowin tłumaczy tym, że nie chce, aby uczelnie prowadziły badania i kształcenie z myślą o nich.

- W Wielkiej Brytanii ujawnia się je dopiero pod koniec okresu ewaluacyjnego – poinformował. – Nasze rozwiązania są śledzone w całej Europie, np. w Niemczech, bo jest wiele krajów stojących tak, jak nasz w obliczu reformy szkolnictwa wyższego – dodał.

Wicepremier zapowiedział, że zdaje sobie sprawę z niedoskonałości przepisów albo z ich przeregulowania, ale w tej kadencji ustawy zmieniać nie będzie. Powołał się przy tym na radę prof. Jerzego Hausnera, byłego wicepremiera i ministra gospodarki. Profesor radził mu, aby nie popełnił błędu, który on popełnił przygotowując, jako wicepremier swój plan (Hausnera dop. red.). Ulegając sugestiom różnych środowisk wprowadzał poprawki, co spowodowało, że z pierwotnych założeń niewiele zostało i plan się nie powiódł.

- Doskonalenie ustawy 2.0 będzie się odbywać przy pomocy dobrych praktyk - zapowiedział wicepremier Gowin. Zachęcał jednak, aby przekazywać mu uwagi związane z nowymi przepisami. Zapowiedział serię spotkań w uczelniach. Będą poświęcone sprawom związanym z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego. Spotkanie 18 lutego w Łodzi będzie poświęcone statutom uczelni. Tematem kolejnego spotkania - w Toruniu będą szkoły doktorskie.

lek

 

Wicepremier Jarosław Gowin był pod wrażeniem konstruktywnego podejścia UWM do zmian. Polecamy rozmowę w studio TVP3 Olsztyn - Opinie

 

w kategorii