WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AKADEMICKA doświadczenia i dobre praktyki

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaprasza na seminarium na temat funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich, które odbędzie się 26 lutego 2021 r

Seminarium rozpoczną ogólnodostępne wykłady wprowadzające, podczas których prof. dr hab. Jerzy Woźnicki oraz prof. dr hab. Ewa Łętowska zaprezentują instytucjonalny i prawny kontekst tematu przewodniego konferencji. Z kolei zamknięte panele tematyczne posłużą dyskusji, a także wymianie dobrych praktyk i doświadczeń uczestników spotkania. Seminarium odbędzie się w formule online.

— Nasze seminarium to nie tylko refleksja na temat znaczenia i roli wolności akademickiej. To dyskusja o istniejących i potrzebnych rozwiązaniach wzmacniających wolność akademicką i autonomię uczelni — mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.

Osoby chętne do udziału w panelach dyskusyjnych prosimy o zapis za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://www.swps.pl/wolnosc-i-odpowiedzialnosc-akademicka.

Inicjatywa zorganizowania konferencji jest efektem działania Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP. Współorganizatorem wydarzenia jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

w kategorii