Wsiedli na rowery, aby pomóc dzieciom

Uczestnicy akcji na rowerach
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oficjalnie rozpoczął kampanię Kilometry Uśmiechu - UWM dzieciom. To pierwsza tego typu kampania w naszym regionie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski od wielu lat jest organizatorem balu charytatywnego, z którego dochód przekazuje na rzecz potrzebujących dzieci. W tym roku będzie podobnie, darowiznę jednak przekaże po dodatkowym wysiłku pracowników UWM. Jako pierwsza uczelnia w kraju Uniwersytet rozpoczął kampanię „Kilometry uśmiechu – UWM dzieciom". Oficjalne rozpoczęcie kampanii odbyło się 11 kwietnia przed Rektoratem. Zainicjował ją rektor prof. Ryszard Górecki, który jako pierwszy przejechał rowerem uliczkami Kortowa. Dołączyli do niego także pracownicy naukowi i administracyjni, m.in. z Wydziału Nauk o Środowisku, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Wydziału Nauk Technicznych oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

- Proponujemy wszystkim chętnym, zatrudnionym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zorganizowane przejazdy rowerowe do i z pracy. Będziemy mobilizować do korzystania z rowerów, bo jest to bezpieczny środek komunikacji, a ponadto wpisuje się w realizowany na naszej uczelni program Green University. Przejechane kilometry będą zamieniane na złotówki i przekazywane organizacji działającej na rzecz dzieci – wyjaśnia prof. Ryszard Górecki.

Uczestnicy kampanii są rejestrowani i otrzymują dostęp do aplikacji umożliwiającej liczenie przejechanych kilometrów. Każdy kilometr jest ewidencjonowany i sumowany, a następnie zamieniany na kwotę w złotówkach (przelicznik 1km = 0,50 zł). Łączna kwota, zebrana ze wszystkich przejazdów raz w miesiącu będzie przekazywana przez UWM wybranej organizacji lub instytucji zajmującej się pomocą dzieciom. Uczestnik, który w danym etapie przejedzie najwięcej kilometrów, będzie miał możliwość wyboru placówki – beneficjenta, do którego trafi pomoc. Im więcej kilometrów przejadą pracownicy UWM, tym więcej pieniędzy trafi do potrzebujących dzieci.

- To akcja, która powstała po to, aby pokazać, ze Uniwersytet może być społecznie odpowiedzialny. Możemy pomóc potrzebującym dzieciom i właśnie po to dzisiaj wsiądziemy na rowery. W tej chwili mamy zapisane 23 osoby, które od poniedziałku przejechały już 260 km - mówi Eliza Popławska-Jodko, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, którego pracownicy zaproponowali taką formę wspierania dzieci.

Organizatorzy zapewniają, że oprócz radości z możliwości pomocy dzieciom uczestnicy kampanii mają szansę poprawić także zdrowie i zmniejszyć koszty dojazdu do pracy. Każdy z uczestników będzie dodatkowo miał możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa poruszania się rowerem w ruchu drogowym; optymalizacji trasy dojazdu; pierwszej pomocy czy też będzie mógł skorzystać z programów rabatowych na serwis i zakup sprzętu rowerowego u partnerów programu (w chwili obecnej UWM rozmawia z potencjalnymi partnerami, a także nawiązał współpracę z Urzędem Miasta).

- Biorę udział w tej kampanii, ponieważ chcę pomóc dzieciom, poprawić własną kondycję, ale także chcę zachęcić swoje własne dzieci do jazdy na rowerze. Będziemy wspólnie jeździć – one do szkoły, a później ja do pracy – mówi dr Grzegorz Szczubełek z Katedry Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM.

Władze Uniwersytetu planują przeznaczyć ok. 100 tys. zł z budżetu uczelni na zakup rowerów.

– Będą mogli z nich bezpłatnie skorzystać pracownicy oraz studenci UWM i nie tylko w Kortowie. Mamy nadzieję, że nasz program rowerowy wpisze się także do programu miasta. Planujemy również pozyskać sponsorów na ten szczytny cel, np. Citi Bank Handlowy jest sponsorem wielu rowerów w Warszawie – dodaje rektor prof. Ryszard Górecki.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji. Można się zgłosić w dowolnym momencie. Więcej informacji i zgłoszenia prosimy kierować do: Marek Boroń, CIiTT UWM, e-mail: marek.boron@uwm.edu.pl, tel. 089 524 52 41.

syla

w kategorii