Wybierz UWM! Trwa rekrutacja na studia II stopnia oraz niestacjonarne

Do 21 lipca system Internetowej Rejestracji Kandydatów jest otwarty dla tych, którzy chcą kontynuować studia stacjonarne na II stopniu lub studiować w trybie niestacjonarnym. Z ofertą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie można zapoznać się na stronie www.rekrutacja.uwm.edu.pl.

W czwartek 14 lipca w samo południe kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie dowiedzieli się, czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na UWM. Na potwierdzenie woli studiowania w najpiękniejszym kampusie akademickim w Polsce mają oni czas do 22 lipca

Tymczasem kandydaci na inne rodzaje studiów (stacjconarne II stopnia, a także niestacjonarne I i II stopnia oraz jednoite magisterskie) wciąż mogą rejestrować się w IRK. Można to robić do czwartku 21 lipca do godz. 15:00.

26 lipca zostaną opublikowane listy kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia. Ci, którzy zdecydują się właśnie z UWM związać na kilka kolejnych lat, do 2 sierpnia będą musieli złożyć wymagane dokumenty. Wyniki naboru na studia zostaną ogłoszone 4 sierpnia.

 Na rok akademicki 2022/2023 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przygotował w sumie 75 kierunków kształcenia. Cztery z nich są realizowane w filii UWM w Ełku. Na cały rok akademicki przewidziano ponad 7000 tysięcy miejsc. 

Warto przypomnieć, że wśród nowych kierunków na studiach II stopnia pojawiły się dietetyka w Szkole Zdrowia Publicznego oraz leśnictwo na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa.

red.