Wymarzone studia - wymarzony zawód - wymarzona praca

plakat targów pracy
Szesnaście firm z różnych branż, 7 organizacji pozarządowych i stowarzyszeń otworzyło wirtualne stoiska podczas Kortowskich Targów Pracy, Staży, Praktyk i Wolontariatu. Przez 5 dni (19-23.04.) poprowadzą spotkania informacyjne i warsztaty. Zaprezentują również oferty pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, który jest gospodarzem imprezy, kieruje to wydarzenie do studentów, absolwentów oraz kandydatów na studia. Również do tych, którzy chcą rozwijać własne biznesy. Od 19 do 23 kwietnia podczas Kortowskich Targów Pracy, Staży, Praktyk i Wolontariatu przedstawiciele 16 firm z różnych dziedzin gospodarki oraz 7 organizacji pozarządowych  poprowadzą spotkania informacyjne, warsztaty, przedstawią oferty pracy, staży, praktyk i wolontariatów oraz opiszą proces rekrutacji kandydatów i ścieżkę kariery w swoich strukturach.

Ze względu na pandemię targi odbywają się online za pośrednictwem platformy MS Teams. Wszyscy chętni otrzymali, po wcześniejszej rejestracji, linki do wirtualnych stoisk. Głównym organizatorem jest Ośrodek Kariery UWM. W inicjatywę zaangażowały się także Akademia Biznesu UWM oraz Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego.

W targach uczestniczą zarówno czołowi pracodawcy z naszego regionu, jak i przedstawiciele małych, lokalnych firm. Wirtualne stoiska mają: Michelin Polska, BUDIMEX S.A., Tetra Pak Group, Citi Solutions Centre, CamFLY, INSPIRE CONSULTING, EGGER Biskupiec, TYMBARK Olsztynek i wiele innych. Akces zgłosili również przedstawiciele służb mundurowych oraz fundacji, m.in., Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości – Twój StartUp, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Fundacja Dobra Sieć, Fundacja Mam Marzenie.

- Wszystkie te firmy czekają na studentów, którzy chcieliby realizować w nich swoje praktyki, staże, być może znaleźć zatrudnienie. Warto skorzystać z tej wyjątkowej okazji, aby zapytać, jak wygląda ścieżka kariery w danej firmie, jak skonstruować program praktyki, zrealizować staż, a także pokierować wyborem właściwego kierunku studiów - mówił rektor UWM Jerzy Przyborowski, otwierając targi.

Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwój dyscyplin naukowych perspektywicznych z punktu widzenia regionu to jedno z kluczowych założeń strategii rozwoju UWM na lata 2021-2030. Wiele z obecnych na targach firm współpracuje ściśle z Uniwersytetem, prowadząc np. studia dualne, fundując stypendia dla najzdolniejszych absolwentów poszczególnych kierunków. Uniwersytet opracowując ofertę kształcenia, bierze również pod uwagę potrzeby regionalnych przedsiębiorców.

- Uczelnia zdaje sobie sprawę z konieczności utrzymywania kontaktów z pracodawcami, aby dostosowywać ofertę kształcenia do wymogów rynku pracy. Natomiast kandydaci na studia będą mogli skonfrontować własne wyobrażenia z oczekiwaniami pracodawców - zaznaczał prorektor ds. kształcenia dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM.

- Warto wziąć udział w targach. Wiele firm, potencjalnych pracodawców pokaże swoje działanie. Można powiedzieć: wymarzone studia w Olsztynie - wymarzony zawód - wymarzona praca. Targi dają możliwość namysłu nad konstruowaniem własnej ścieżki rozwoju - podkreślał prorektor ds. studenckich dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM.

Jak informuje Anna Piotrowska, psycholog i konsultant ds. edukacji i rozwoju z Ośrodka Kariery, zainteresowanie zarówno wśród studentów jak i firm jest duże.

- Targi są odpowiedzią na potrzeby naszych studentów, absolwentów, przyszłych studentów UWM oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Zaprosiliśmy również naszych ważnych partnerów - szkoły średnie -dodaje Anna Piotrowska.

Główny organizator targów, Akademicki Ośrodek Kariery UWM prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego. Jego kadrę tworzą specjaliści z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego, zarządzania kompetencjami oraz budowania planów rozwoju kariery, coachingu kariery, specjaliści z zakresu rozwoju osobistego, trenerzy, specjaliści z zakresu rekrutacji i selekcji oraz specjaliści z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych.

- Konsekwentnie dążymy do tego, aby informacje na temat szerokiej oferty rozwojowej, dbałości o solidne przygotowanie do rozpoczęcia przygody zawodowej na rynku pracy lub uruchomienia własnej działalności, docierały do jak najliczniejszej grupy potencjalnych przyszłych studentów UWM - zaznacza Anna Piotrowska.

Szczegółowy program imprezy na: http://www.uwm.edu.pl/kariera/kortowskie-targi-2021

 

Małgorzata Hołubowska