Wynalazki naukowców z UWM w konkursie Eureka! DGP

od lewej prof. Z. Adamiak, dr Jewhen Żałniarowicz (Yauheni Zhalniarovich)
Patenty opracowane przez naukowców z wydziałów Medycyny Weterynaryjnej oraz Nauk o Środowisku znalazły się w konkursie Eureka! DGP promującym polskie wynalazki. O zwycięstwo walczy 78 patentów z ośrodków naukowych całej Polski.

Dziennik Gazeta Prawna po raz piąty organizuje konkurs Eureka! DGP promujący polskie wynalazki zgłoszone do Urzędu Patentowego RP. W tegorocznej edycji o miano najlepszego polskiego wynalazku walczy 78 patentów zgłoszonych przez zespoły naukowe z polskich uczelni (publicznych i niepublicznych) oraz instytutów badawczych i jednostek naukowych PAN. W konkursie startują także naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: zespół naukowy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Adamiak (kierownik zespołu), Wiesław Kalinowski, dr Jewhen Żałniarowicz (Yauheni Zhalniarovich) oraz dr inż. Izabela Wysocka z Wydziału Nauk o Środowisku.

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej zgłosili do konkursu opracowanie nowego implantu z tytanu oraz techniki operacyjnej leczenia zerwania więzadła krzyżowego u psów. Ta dolegliwość to niebagatelny problem, z którym borykają się właściciele czworonogów, stanowi bowiem przyczynę ok. 80% przypadków kulawizny u psów. Tytanowy implant po wszczepieniu w kość piszczelową psa zmienia biomechanikę stawu kolanowego i po około 2-3 dobach od zabiegu zwierzę może się normalnie poruszać. Do zamocowania implantów potrzebne są tylko 2 tytanowe śruby. Implant ma porowatą strukturę i jest produkowany przy użyciu druku 3D. Dzięki swojej strukturze po 6-8 tygodniach tkanka kostna przerasta przez implant i zakotwicza go w kości na stałe.

- Prace nad opracowaniem patentu trwały 8 miesięcy. Za sprawy koncepcyjno-konstrukcyjne odpowiedzialny byłem ja oraz Wiesław Kalinowski. Natomiast dr Jewhen Żałniarowicz (Yauheni Zhalniarovich) kierował badaniami doświadczalnymi -  mówi prof. Zbigniew Adamiak.

W Olsztynie operacje wszczepienia implantów przeprowadzono już u 22 psów. Patent naukowców z UWM jest coraz powszechniej stosowany w medycynie weterynaryjnej. Tytanowe implanty wraz z kompatybilnym instrumentarium operacyjnym są już wytwarzane przez firmę "ChM sp. z o. o.". Wynalazek ma szanse uzyskać także patent europejski i pojawić się w sprzedaży w różnych krajach Europy.

Prof. Zbigniew Adamiak wkrótce będzie miał w dorobku kolejny wynalazek. Wraz z Pawłem Jastrzębskim oraz Krzysztofem Ulbrychem kompletuje dokumentację związaną z patentem dotyczącym stazy do opanowywania krwotoków.

Dr inż. Izabela Wysocka z Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Nauk o Środowisku w konkursie startuje z wynalazkiem dotyczącym biofiltru z aktywnym wypełnieniem do oczyszczania gazów. Metal, a szczególnie żelazo w otoczeniu ścieków, które są mieszaniną różnych aktywnych związków chemicznych koroduje błyskawicznie. Rdza – produkt korozji- wchodzi w reakcje z zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach, co pozwala na ich oczyszczenie.

Opatentowany przez dr inż. I. Wysocką specjalny filtr to rodzaj cylindrycznego zbiornika wyposażonego w zawory doprowadzające i wyprowadzające gaz oraz absorbent. Tym absorbentem jest np. woda z korodującym wypełnieniem, np. spiralami z łatwo korodującej stali. Gaz w filtrze jest przepuszczany przez wodę.

Biofiltr z aktywnym wypełnieniem do oczyszczania gazów lepiej oczyszcza gazy ze związków złowonnych niż inne rozwiązania dostępne na rynku, umożliwia również wykorzystanie tańszych wypełnień.

Wszystkie zgłoszone w konkursie wynalazki są merytorycznie oceniane przez komisję weryfikacyjną. Projekty z największą liczbą punktów prezentowane są na łamach Dziennika Gazety Prawnej w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków widnieją na stronie internetowej konkursu.

Laureatem zostaje autor lub autorzy wynalazku wybranego z grona wszystkich opublikowanych na łamach DGP. Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zespołu wynalazczego i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł dla reprezentowanej przez zespół instytucji w mediach INFOR Biznes. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski utrzymuje się w czołówce polskich uczelni pod względem liczby uzyskanych patentów i wzorów użytkowych.

opr. lek,  mah

na zdj. od lewej prof. Zbigniew Adamiak, dr Jewhen Żałniarowicz (Yauheni Zhalniarovich)

dr inż. izabela Wysocka

dr inż. I. Wysocka