Wystawa plakatów Sebastiana Mroczka

Wydział Sztuki UWM oraz Wojewódzka Bibliotek Publiczna zapraszają na wystawę plakatów Sebastiana Mroczka „Siedem sekund”.

Otwarcie wystawy odbędzie się 28 lutego (piątek) o godz. 17.00 w Galerii WBK Stary Ratusz,  ul. Stare Miasto 33.

Wystawa „7 sekund” jest prezentacją autorskich plakatów. Charakterystyczny dla plakatu język środków artystycznych, lapidarność, operowanie znakiem graficznym, grą skojarzeń, wysmakowane liternictwo, sprawiają, że odbiorca poznaje treść przekazu inaczej, szybciej, a sposób ten warunkuje ciekawa forma graficzna. Prace Sebastiana Mroczka odnoszą się do różnych aspektów życia człowieka, a przedstawienie tych problemów za pomocą liternictwa oraz prostych form graficznych, stawia odbiorców przed próbą spojrzenia na nie z nowej perspektywy. W przypadku plakatu, który pełni rolę użytkową, informacyjną, który mija się gdzieś w drodze, w mieście, na ulicy, istotnym elementem jest niewielka ilość czasu na odczytanie przekazu. Niejednokrotnie, kilka pierwszych sekund, które mamy na odbiór zawartej w plakacie treści nie jest wystarczające na zrozumienie problemu. Jednakże ciekawa forma graficzna, która jest atutem i podstawą sztuki plakatu intryguje i skłania odbiorcę do próby zrozumienia przekazu, zatrzymania się nad nim. W przypadku wystawy „7 sekund” medium artystycznym zastosowanym przez tego artystę jest plakat, jednak nie ogranicza się on jedynie do tej formy, swe pomysły przelał już m.in. na fotografię i nadal mało wykorzystywany sposób prezentowania sztuki – billboard.

SEBASTIAN MROCZEK

Urodził się w 1986 roku w Ciechanowie. Jest absolwentem Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Pragnąc dalej rozwijać swoje umiejętności twórcze w zakresie projektowania graficznego podjął w roku 2012 studia doktoranckie. Jego  opiekunem artystycznym jest prof. Piotr Obarek.

Zajmuje się projektowaniem graficznym, reklamą, fotografią  oraz budowaniem wizerunku.

Uczestniczył w kilkunastu wystawach zbiorowych, jest autorem kilku wystaw indywidualnych, na których prezentował plakaty, billboard, fotografię.

w kategorii