XVII Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

Po raz 17. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza pasjonatów wiedzy na olsztyńskie dni nauki i sztuki. Przez 3 dni – od 25 do 27 września – każdy może poczuć się studentem, badaczem i naukowcem.

Na miłośników wiedzy czekają wykłady, pokazy laboratoryjne, warsztaty, wycieczki, konkursy i wystawy. Dla ułatwienia wszystkie atrakcje podzielono na 7 grup tematycznych obejmujących wszystkie dziedziny wiedzy:  od humanistyki, poprzez nauki ścisłe, biologiczne, medyczne po ekonomię, nauki społeczne i sztukę. Wystarczy kliknąć w okienko grupy tematycznej, a rozwinie się lista wykładów, warsztatów i pokazów z zaznaczeniem, dla której grupy wiekowej są przeznaczone.

Rejestracja rozpoczęła się od 10 września. Szczegółowy program: https://dninauki.uwm.edu.pl/

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się już od godz. 8.00 rano. Współpartnerami UWM jest aż 24 instytucje naukowe i kulturalne: m.in. olsztyńskie planetarium, Lasy Państwowe, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Warmii i Mazur, Multicentrum.

Zadanie jest finansowane w ramach umowy nr 773/1/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę oraz przez Samorząd Miasta Olsztyna. Sponsorem głównym jest  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

w kategorii