Zmarł prof. Tetsuo Kanno, doktor honoris causa UWM

prof. Tetsuo Kanno
Świat nauki pożegnał profesora Tetsuo Kanno, doktora honoris causa UWM, honorowego prezesa Światowej Federacji Neurochirurgów, założyciela i prezesa Azjatyckiego Kongresu Neurochirurgów. Pof. Kanno zmarł 6 sierpnia br.

Odszedł Mistrz, wielki Człowiek, przyjaciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Fundacji „Akogo?”. Profesor Tetsuo Kanno w 2015 r. wziął udział w konferencji naukowej „Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu śpiączki”. Jej pokłosiem było wykonanie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie eksperymentalnych operacji wszczepienia stymulatorów osobom, u których stwierdzono stan minimalnej świadomości.

W 2017 r. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nadał Mu tytuł doktora honoris causa UWM w podzięce za wybitny wkład w rozwój światowej neurochirurgii.

Senat UWM szczególnie docenił prof. Kanno za pomoc polskim chorym w dostępie do nowoczesnych technologii, zwłaszcza w leczeniu śpiączki i za wspieranie współpracy japońskich naukowców z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Uroczystość nadania doktoratu odbyła się podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2 października.

Prof. Kanno z Uniwersytetu Zdrowia Fujita to twórca nowatorskiej metody wybudzania pacjentów ze śpiączki. Polega ona na wykorzystaniu stymulacji górnych części rdzenia kręgowego, którą po raz pierwszy lekarze zastosowali na początku XXI w. w Japonii. Po jej zastosowaniu u ponad połowy pacjentów zauważono poprawę.

Dzięki jego rekomendacji pierwsze w Polsce operacje wszczepienia układu stymulującego szyjny odcinek rdzenia kręgowego dla leczenia chorych w śpiączce, przeprowadził w 2016 r. w Klinice Neurochirurgii jego uczeń - prof. Isao Morita, przy współudziale neurochirurgów z UWM. Wiedza i doświadczenie prof. Tetsuo Kanno i jego uczniów przyczyniły się nie tylko do rozwoju umiejętności zawodowych lekarzy UWM, ale także ukazały nowe możliwości pomocy grupie najciężej chorych pacjentów w naszym kraju, dotychczas pozbawionych tych metod postępowania. U większości operowanych stwierdzono poprawę stanu, a kilkoro wybudziło się.

Prof. Kanno zbudował od podstaw nowoczesną neurochirurgię w Azji, czyniąc własny ośrodek - Uniwersytet Zdrowia w Fujita - centrum kształcenia i szkolenia młodych kadr naukowych i zawodowych w dziedzinie chirurgii układu nerwowego. Dzięki staraniom prof. Kanno ponad 3,5 tysiąca młodych lekarzy z krajów Azji mogło pogłębić swoją wiedzę na 10 kongresach naukowo-szkoleniowych.

Jego szczególną zasługą było wypromowanie pionierskich metod leczenia operacyjnego chorób mózgu i rdzenia kręgowego z zastosowaniem zaawansowanych technik mikrochirurgicznych i małoinwazyjnych. Szczególnym obszarem Jego zainteresowań naukowych były techniki operacji neurochirurgicznych, zwłaszcza w obszarach największej trudności, rozpoznawanie i leczenie krwiaków śródmózgowych, operacje glejaków mózgu, leczenie wodogłowia, stosowanie neurostymulacji u chorych w przewlekłym stanie wegetatywnym. Jego unikalne prace anatomiczne i kliniczne o znaczeniu żylnego układu mózgu stały się podstawą zmiany strategii operacyjnej w wielu przypadkach.

Dokonania prof. Kanno w obszarze współczesnej neurochirurgii są powszechnie znane i doceniane na całym świecie. Zaproponowane przez niego oryginalne metody leczenia chorych w śpiączce, zwłaszcza stymulacja sznurów tylnych rdzenia, dają wymierne efekty i twarzą szansę dla tych chorych.

Osiągnięcia naukowe prof. Tetsuo Kanno znalazły najwyższe uznanie w światowych gremiach neurochirurgicznych, czego wyrazem był nadany Mu tytuł Honorowego Prezesa Światowej Federacji Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS). Przewodził Japońskiemu Kongresowi Chirurgii Nowotworów Mózgu, który powstał z Jego inicjatywy, a także był prezesem Japońskiej Organizacji ds. Międzynarodowej Współpracy Medycznej (JIMCO). Profesor Kanno był organizatorem i prezydentem licznych prestiżowych kongresów naukowych, na których prezentowano metody i wyniki operacyjnego leczenia udarów mózgu, osiągnięcia młodych neurochirurgów Azji.

Otrzymał wiele ważnych nagród i wyróżnień m.in.: Nagrodę Founder’s Laurel ACNS, nagrodę Dokusoichiri Fujita Heath University oraz Nagrodę za Osiągnięcia w Medycynie. Ponadto za swoje zasługi otrzymał zaszczytny tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Zdrowia Fujita.

BMiP UWM