Zmiany w kolegium rektorskim na UWM

prof . Nawrocki i Górecki
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki objął funkcję prorektora ds. Collegium Medicum UWM. Nominację przyjął 1 października z rąk rektora prof. Ryszarda Góreckiego.

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki jest lekarzem onkologiem, specjalistą radioterapii onkolo-gicznej. Urodził się w 1967 r. w Opolu, ukończył studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 1993 r. (wówczas Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego). Po pobycie na 3-miesięcznym stypendium na Uniwersytecie Delaware, USA pracował w Wielkopolskim Centrum Onkologii (1995-2001) w Poznaniu i Zakładzie Immunologii Nowotworów Akademii Medycznej w Poznaniu. Stopień dr n.med. uzyskał w 2001 r. a dr. hab. w 2008 r na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2017 uzyskał tytuł profesora medycyny.

Od 2003 r. do 2013 kierował Zakładem Radioterapii i oddziałami radioterapii w szpitalu MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. W latach 2008–2013 kierował Katedrą Onkologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a od 2013 do 2018 r. był kierownikiem Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2019 ponownie kieruje Katedrą Onkologii UWM i oddziałem klinicznym radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie.

Immunologia nowotworów, leczenie precyzyjne (radioterapia i leki celowane), badania podstawowe w pierwotnych guzach mózgu to kluczowe obszary zainteresowań klinicznych i badawczych prof. Nawrockiego.

Jest autorem lub współautorem ponad 70 pełnotekstowych artykułów, rozdziałów książkowych i monografii naukowych oraz współautorem krajowych wytycznych leczenia chorych na nowotwory. (IH=8, ponad 450 cytowań w bazie Scopus). Kierownik projektów finansowanych przez NCN i NCBiR. Od 2016 r. Prof. Nawrocki kieruje projektem "Gliomed" finansowanym z programu NCBiR Strategmed III, którego głównym celem jest opracowanie płynnej biopsji glejaków mózgu.

Prof. Nawrocki był członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych, w tym ASTRO, ESTRO, Polskiego Towarzystwa Radioterapii i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, pełniąc funkcję członka zarządu. Aktualnie jest członkiem Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem należącej do ECL (European Cancer Leagues).

Prywatnie: żonaty, czwórka dzieci, pasjonat sportów wytrzymałościowych (triathlon) i lotnictwa - pilot samolotowy, licencja PPL (A).

 

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, wręczył także nominacje pozostałym prorektorom i wszystkim dziekanom wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zmiany w składzie kolegium dziekańskiego objęły dwa wydziały. Na Wydziale Lekarskim dziekanem został dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM, który zastąpił na tym stanowisku prof. Andrzeja Rynkiewicza.

 

Z kolei pracą Wydziału Prawa i Administracji pokieruje dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM. Zastąpił na tym stanowisku prof. Mieczysława Różańskiego.

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu niominację dziekańską otrzymała prof. dr hab. Ewa Dzika, dotychczasowa prodziekan tego wydziału, kierowniczka Katedry Biologii Medycznej, ostatnio pełniąca obowiązki dziekana.

opr. syla

 

w kategorii