Apel prezydium KRASP przeciw rasizmowi

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraża swój głęboki sprzeciw wobec przejawów nietolernacji i worgości wobec obcokrajowców w Polsce. Ponize j [publikujemy apel Prezydium KRASP  przeciw rasizmowi