Konkurs "Prix Szolem Mandelbrojt"

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszeniu przez Instytut Francuski w Polsce i Ambasadę Francji w Polsce wspólnie z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) konkursu "Prix Szolem Mandelbrojt"  w celu nagrodzenia za najlepsze badania matematyczne. Nagrodę otrzyma jeden badacz wyłoniony w wyniku konkursu.
W konkursie mogą wziąć udział polscy naukowcy w wieku do 45 lat, zajmujących się matematyką teoretyczną lub stosowaną. Laureat otrzyma nagrodę, która pokryje koszty  jego miesięcznego pobytu badawczego we Francji w wybranym przez niego laboratorium i będzie poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod egidą Francuskiego Towarzystwa Matematycznego (SMF). Nagroda pokrywa koszty podróży w obie strony między Polską a Francją, wypłatę stypendium w wysokości 1374 euro oraz daje prawo do zamieszkania w domu akademickim w wyjątkowej cenie wynoszącej maksymalnie 15,57 euro dziennie i do pokrycia kosztów przejazdu we Francji z lotniska do miejsca docelowego. Badacz może dowolnie wybrać przedmiot swojej pracy badawczej i ośrodek, w którym chce prowadzić badania. Treść wykładów zostanie ustalona z laureatem nagrody w porozumieniu z SMF.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • CV określające profil kandydata (wykaz publikacji, tematyka badań, dokonania)
  • formularz administracyjny
  • projekt badawczy (ewentualnie wspólny)
  • zaproszenie od dyrektora wybranego laboratorium we Francji.

Dossier należy złożyć do dnia 27 marca 2015 z listą swoich pięciu dowolnie wybranych publikacji i z dopiskiem "Candidature Prix Szolem Mandelbrojt".
Więcej informacji na stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2015/01/09/zaproszenie-dla-badaczy-w-zakresie-nauk-matematycznych-do-udzialu-w-konkursie-prix-szolem-mandelbrojt/