Program „Mobilność Plus"

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego IV edycji Programu „Mobilność Plus".
Przyznane w ramach Programu środki mają na celu sfinansowanie pobytu młodych naukowców w zagranicznej jednostce naukowej, która w sposób ciągły prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe. Środki przyznane w jego ramach mogą być przeznaczone również na podróże pomiędzy miejscem zamieszkaniauczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy, a także na opłacenie kosztów pobytu za granicą małżonka i niepełnoletnich dzieci.
W zakresie programu uczony może wnioskować o przyznanie 10 tys. zł miesięcznie na opłacenie kosztów pobytu oraz dodatkowo o 2 tys. zł dla małżonka i 1 tys. zł na niepełnoletnie dziecko. Środki finansowe mogą być przyznane na okres od 6 do 36 miesięcy.
Wnioski można składać do 15 kwietnia 2015 roku.
Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-pod-nazwa-mobilnosc-plus-iv-edycja.html