Stypendia DAAD na rok akademicki 2017-2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną przygotowaną przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2017-2018. Oferta skierowana jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców, naukowców oraz nauczycieli akademickich i ma służyć wspieraniu ich mobilności.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.daad.pl/pl/24139/