Stypendia Rządu Francuskiego na rok akademicki 2015/2016 dla studentów i doktorantów

Polscy studenci i doktoranci wszystkich dyscyplin mogą ubiegać się o stypendia we Francji w ramach programu rządu francuskiego na przyszły rok akademicki 2015/2016.
Stypendia przyznawane są w niemal wszystkich dyscyplinach lecz w roku akademickim 2015/2016 niektóre dziedziny będą traktowane w sposób priorytetowy. Są to: energetyka (energia jądrowa, energia z paliw kopalnianych, energie odnawialne), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka jądrowa, astronomia, nauki o życiu i onkologia, kataliza, biotechnologia, technologie informatyczne i telekomunikacyjne.
Kandydatury można zgłaszać do 6 marca 2015 r. w Ambasadzie Francji w Warszawie na następujące programy: studia magisterskie ("Master 2") - oraz podwójny doktorat ("cotutelle").
Stypendia Master 2 przyznawane są na maksimum 10-miesięczny pobyt. Z programu "cotutelle" korzystać mogą doktoranci polscy przygotowujący dyplom jednocześnie w obu krajach pod wspólną opieką polskiego i francuskiego promotora.
Ponadto - także do 6 marca br. - mogą ubiegać się o roczne stypendium pomagisterskie we Francji z zakresu zarządzania (program "Copernic") polscy absolwenci posiadający tytuł magistra inżyniera, ekonomii lub prawa. Roczny pobyt przewiduje pół roku studiów i kolejne pół roku stażu w firmie.
Kandydaci muszą posiadać polskie obywatelstwo i znać dobrze język, w którym będą studiować - angielski i/lub francuski.
Więcej informacji na stronie: http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/