The Polish Doctoral Research Fellowship

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium "The Polish Doctoral Research Fellowship" na rok akademicki 2015-2016 (okres odbywania stypendium 1 września 2015 - 31 sierpnia 2016). Stypendium  oferowane jest przez Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Edmonton, Canada.  Stypendium wynosi CAN $26,400.00 i wypłacane jest w formie 12 rat na początku każdego miesiąca (około $24,000.00 po podatkach). Kandydat, któremu zostanie przyznane stypendium będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz będzie aktywnie zaangażowany w pracę nad dysertacją doktorską. Do swojej dyspozycji kandydat  będzie miał jedną z najlepszych bibliotek Ameryki Północnej (szczegóły dostępne na stronie internetowej University of Alberta Library: http://www.library.ualberta.ca/). Co więcej, oczekuje się od kandydatów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a w szczególności w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Kandydat, któremu przyznane będzie stypendium będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.
Zapraszamy młodych naukowców z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych do ubiegania się o stypendium. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (w zaawansowanym stadium). Ponadto, wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.
Faculty of Arts obejmuje następujące instytuty: Anthropology, Art and Design, Drama, East Asian Studies, Economics, English and Film Studies, History and Classics, Linguistics, Modern Languages and Cultural Studies, Music, Philosophy, Political Science, Psychology, Sociology, Women's and Gender Studies.
Kandydaci powinni przedłożyć opis pracy badawczej w języku angielskim (do 500 słów),  curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Podania w formie elektronicznej należy przesyłać na adres internetowy: patrouch@ualberta.ca, albo w formie wydruku na adres: the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, 300 Arts Building, University of Alberta, Edmonton AB, Canada T6G 2E6.
Ostateczny termin nadsyłania dokumentów: 2 kwietnia 2015 r.
Finaliści konkursu wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez dyrektora Wirth Institute, która odbędzie się we Wrocławiu w drugiej połowie maja 2015 roku. Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o dokładnym terminie i miejscu spotkania. Przewidywalny termin ogłoszenia decyzji finałowej to 5 czerwca 2015 r.
Informacje na temat stypendium dostępne są na stronie internetowej:  http://www.wirth.ualberta.ca/en/Awards/Polish.aspx