Visiting Research Graduate Traineeship Program

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium Visiting Research Graduate Traineeship Program (VRGTP). Są to roczne, płatne staże dla studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp.) w wybranych placówkach naukowych w USA. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta administruje rekrutacją do tego programu, ale nie jest to stypendium Fulbrighta.
Obecnie możliwy jest wyjazd do University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center oraz Oklahoma Medical Research Foundation.
Termin składania aplikacji mija 1 lutego 2017.
Czas trwania stypendiu: 11-12 miesięcy.

Stypendium obejmuje:

  • Możliwość uczestnictwa w ważnych, atrakcyjnych problemach badawczych i w niektórych przypadkach wykorzystanie wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
  • Stypendium w wysokości $25 000-$27 500 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania.
  • Oficjalna pomoc w otrzymaniu wizy F1 lub J1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student).
  • Pełne ubezpieczenie medyczne.
  • W przypadku Oklahoma Medical Research Foundation – również zwrot kosztów podroży.

Więcej informacji o stypendium, wymaganych dokumentach znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/vrgtp/