Konferencja Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych

Skład osobowy
Konferencji Prorektorów ds. Nauki Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych
w kadencji 2020-2024:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

prof. dr hab. Tomasz Okruszko – Prorektor ds. Nauki,

Anita Szczykutowicz– Kierownik Biura Nauki i Projektów Krajowych,

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

Izabela Czaja-Banasiak – Dyrektor Centrum Nauki,

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Piotr Goliński – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,

Kinga Witkowska-Azarko – Kierownik Działu Nauki,

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

Katarzyna Krauzy-Dziedzic – p.o Dyrektora Działu Nauki,

 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni– Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

Monika Ociesa – Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą,

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki,

Barbara Kępys – Kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą,

 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. uczelni – Prorektor ds. nauki i ewaluacji,

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. polityki naukowej i badań, Przewodniczący,

Anna Smoczyńska – Kierownik Biura ds. Nauki,

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski – Prorektor ds. Nauki,

Mariola Wachelko – Kierownik Działu Nauki.

11-12 października 2018 r. spotkanie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach23-25 października 2016 r. spotkanie w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy23-25 października 2016 r. spotkanie w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy23-25 października 2016 r. spotkanie w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie8-9 maja 2017 r. spotkanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie