Muzeum (od 1.04.2022 r. działa w ramach Działu Marketingu)

Muzeum Uniwersyteckie


Na mocy Uchwały Nr 126 z dnia 21 marca 2002 r. Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Rektor UWM Zarządzeniem Nr 23 z 17 czerwca 2002 r. powołał Muzeum Uniwersyteckie. Zostało ono utworzone w ramach Archiwum UWM. Kierownik Archiwum jest kierownikiem Muzeum. Rada Archiwalna ustala kierunki działania Muzeum.


Zadaniem Muzeum jest trwała ochrona wszelkich muzealiów związanych z historią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz upowszechnianie wiedzy na temat Uniwersytetu.
W związku z tym zwracamy się z apelem do wszystkich pracowników Uniwersytetu o przekazywanie materiałów (fotografii, dokumentów, plakatów, proporczyków, pucharów, osobistej korespondencji, instrumentów laboratoryjnych, dzieł sztuki i rzemiosła), względnie ich wypożyczenie, celem sporządzenia fotokopii, do Muzeum Uniwersyteckiego. Zbieramy stare urządzenia, meble, rzeźby, płaskorzeźby, popiersia, obrazy, togi, insygnia, albumy, pamiątki przekazywane przez delegacje zagraniczne, dyplomy, filmy.


Muzeum UWM funkcjonuje od połowy października 2013 r. jako Izba Tradycji w Bibliotece Głównej UWM przy ulicy Oczapowskiego 12B, sala 121.

W Izbie Tradycji prezentowane są wystawy pokazujące historię olsztyńskich uczelni oraz sport akademicki.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową Izby Tradycji:
http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/kronika-uwm/izba-tradycji