Oferta kształcenia - Studia podyplomowe

 

Oferta studiów podyplomowych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Ichtiologia i akwakultura

89 523 47 90

Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

89 523 33 79

 Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt

 89 523 32 85; 606 646 058

 

Wydział Geoinżynierii

ul. Romana Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji89 523 42 62

Wycena nieruchomości

89 523 38 01

 

Wydział Humanistyczny
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

89 527 36 12

 

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Michała Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Ekonomika gospodarstwa rolnego

(Studia podyplomowe współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

89 524 56 52; 606 144 399

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb

89 523 48 28

Integrowana produkcja i ochrona roślin

89 523 37 81; 523 45 46

Hortiterapia

 508 109 060

Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska

89 523 43 86

Odnawialne źródła energii

89 523 48 80

Produkcja rolnicza i ogrodnicza

89 523 34 50

Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

89 524 56 52

Rolnictwo ekologiczne

89 523 32 66; 523 48 27

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

508 109 060; 604 849 954

 

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Data science w praktyce 

664 315 525

Data science w Python (STUDIA ONLINE)

664 315 525

Informatyka dla nauczycieli (studia  finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki)

 664 315 525

Informatyka (studia  finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki)

664 315 525

Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych (STUDIA ONLINE)

664 315 525

Matematyka664 315 525

Zaawansowane technologie informatyczne

89 524 60 92

Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie

664 315 525

  

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10 -719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Audyt i kontrola wewnętrzna

89 523 47 36

Coaching menedżerski

89 523 44 63; 604 469 001

Ekonomia - rachunkowość budżetowa

89 523 47 36

Ubezpieczenia społeczne

89 524 65 89

Marketing i zarządzanie jakością w sprzedaży

89 523 34 98

Menedżer jakości

600 377 017

Rachunkowość

89 523 47 36

Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej

89 523 39 63

Zarządzanie biznesem

89 523 49 28

Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

89 523 39 63

Zarządzanie logistyką

89 523 36 69; 723 703 786

Zarządzanie i marketing w oświacie

 89 523 34 83, 602 369 788, 510 249 057

Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji

89 523 34 83

Zarządzanie zasobami ludzkimi

89 524 51 65; 524 51 65

Marketing i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia

89 523 34 98

 

 

 

Wydział Nauk Społecznych
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

89 524 62 88, 501 103 682

Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna

89 524 62 70, 665 293 999

Doradztwo zawodowe i personalne

89 523 44 40

Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące)

 (studia  finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki)

89 524 62 29

Socjoterapia

89 524 62 27

Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska

89 524 63 18

 

Wydział Nauk Technicznych
ul. Michała Oczapowskiego 11, 10-719 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

89 523 36 03, 506 337 777

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV

89 523 36 03

 

Wydział Nauki o Żywności
plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności

89 523 44 72, 89 523 49 44

Żywienie człowieka i dietetyka

89 523 32 70, 89 523 36 73

 

Wydział Prawa i Administracji
ul. Warszawska 98, 10-057 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Administracja publiczna

89 524 64 30

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego

89 524 64 93

Prawo pracy

89 524 64 93

Prawo ubezpieczeń społecznych

 

Prawo zamówień publicznych

89 524 64 30

 

Wydział Sztuki
ul. Feliksa Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

89 524 62 15

Technika z elementami plastyki w zreformowanej szkole

89 524 62 15

Wydział Teologii
ul. Kard. Hozjusza, 11-041 Olsztyn

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Doskonalenie specjalistyczne z teologii

89 523 91 20

Hagiologia kulturowa

89 523 91 20

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
ul. T. Kościuszki 23, 10-300 Ełk

Nazwa Studiów Podyplomowych

Numer telefonu

Administracja i zarządzanie w administracji87 621 07 07
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe87 621 07 07
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques87 621 07 07
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych87 621 07 07
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego87 621 07 07
Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty87 621 07 07
Tworzenie materiałów  e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

87 621 07 07

 Zamówienia publiczne i podatki pośrednie

87 621 07 07

 Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce

87 621 07 07