Rada Kół Naukowych

RADA KÓŁ NAUKOWYCH

 

Przewodnicząca

Julia Sobolewska - Wydział Teologii

 

Wiceprzewodnicząca

Olga Michalik - Wydział Prawa i Administracji

 

Sekretarz

Aleksandra Oworuszko - Wydział Biologii i Biotechnologii

 

Członkowie

Nicoletta Neuman - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

Izabela Świca - Wydział Geoinżynierii,

Klaudia Augustyn - Wydział Lekarski,

Arkadiusz Nowacki - Wydział Matematyki i Informatyki,

Paweł Mosakowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

Patrycja Klik - Wydział Nauk Ekonomicznych,

Igor Dybich - Wydział Nauk Technicznych,

Aleksandra Purkiewicz - Wydział Nauki o Żywności,

Laura Trelewicz - Wydział Nauk Społecznych,

Natalia Hawryluk - Szkoła Zdrowia Publicznego,

Milena Głażewska - Wydział Humanistyczny,

Olga Kosewska - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa,

Natalia Popko - Wydział Sztuki,

Agata Kordalska – przedstawicielka Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.

 

- Decyzja Nr 115/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie Regulaminu Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie [otwórz]

- Decyzja Nr 15/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Rady Kół Naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie [otwórz]