Przedmioty ogólnouczelniane oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych Filia w Ełku

 Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych

oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

w Filii UWM w Olsztynie z siedzibą w Ełku 

 

  1. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych oraz z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych obowiązują na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich i prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, w wymiarze od 15 do 45 godzin, w dwóch niezależnych edycjach, tj. w semestrze zimowym (pierwsza edycja), w semestrze letnim (druga edycja).
  2. Student dokonuje wyboru przedmiotu(ów) spośród oferty określonej dla danego kierunku studiów.
  3. Student dokonuje zapisu na przedmiot w dziekanacie Filii w terminie od 14 lutego 2022 r. do 16 lutego 2022 r. w godz. od 8.00 do 14.00.
  4. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
  5. Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, na który dokonano zapisu.
  6. Studenci, którzy nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu, zobowiązani są do powtarzania zajęć.