Sprawozdania z działalności Kół Naukowych

SPRAWOZDANIE z działalności Kół Naukowych na UWM w roku akademickim 2012/2013 - otwórz pdf

SPRAWOZDANIE z działalności Kół Naukowych na UWM w roku akademickim 2013/2014 - otwórz pdf

SPRAWOZDANIE z działalności Kół Naukowych na UWM w roku akademickim 2014/2015 - otwórz pdf

SPRAWOZDANIE z działalności Kół Naukowych na UWM w roku akademickim 2015/2016 - otwórz pdf

 

Sprawozdania sporządziła dr hab. Janina Dziekońska-Rynko - Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych