Wykaz Kół Naukowych na UWM w Olsztynie

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 1. Naukowe Koło Hodowców Trzody Chlewnej
 2. Naukowe Koło Hydrobiologów i Rybaków
 3. Naukowe Koło Hodowców Zwierzyny Łownej „HUBERTUS”
 4. Naukowe Koło Pszczelarzy
 5. Naukowe Koło Drobiarzy
 6. Naukowe Koło Hodowców Bydła
 7. Studenckie Koło Pasjonatów Wędkarstwa i Aktywnej Ochrony Ryb „FARIO”
 8. Naukowe Koło Akwarystów „LABEO”
 9. Studenckie Koło Naukowe Hodowców Owiec i Kóz „Chimera”
 10. Koło Naukowe „Hodowców Koni i Jeździectwa”
 11. Naukowe Koło Oceny Surowców i Produktów Zwierzęcych
 12. Studenckie Koło Naukowe „Hodowców zwierząt amatorskich”
 13. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Psów Użytkowych
 14. Studenckie Naukowe Koło Żywienia Zwierząt
 15. Naukowe Koło Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
 16. Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt

Wydział Biologii i Biotechnologii

 1. Koło Naukowe Biologii Medycznej „Exon”
 2. Koło Naukowe „Neuron”
 3. Naukowe Koło Biotechnologów
 4. Naukowe Koło  Cormorant Group
 5. Koło Naukowe Zoologów
 6. Koło Naukowe Entomologów ”Kortoptera”
 7. Naukowe Koło Mikrobiologów
 8. Międzywydziałowe Koło Naukowe Biochemii Medycznej
 9. Koło Naukowe Genetyków „Genius”
 10. Koło Biologii Komórki
 11. Koło Naukowe Bioinformatyków
 12. Studenckie Koło Naukowe Mykologów

Wydział Geoinżynierii

 1. Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami
 2. Koło Naukowe „Gospodarki Przestrzennej”
 3. Koło Młodych Inżynierów Budownictwa
 4. Naukowe Koło Studentów Geodezji i Kartografii „NADIR”
 5. Koło Naukowe Geodetów „SCITUS”
 6. Międzynarodowe Koło Naukowe Geomatyki i Nawigacji Satelitarnej (GeoSiN)
 7. Koło Naukowe Analiz Przestrzennych "GeoGis"
 8. Koło Naukowe Badań Podwodnych „Hydronautic”
 9. Koło Naukowe Pasjonatów BIM „KRESKA”
 10. Koło Naukowe Studentów Budownictwa EKSPERT
 11. Koło Naukowe Fotogrametrii i Teledetekcji
 12. Międzynarodowe Koło Naukowo-Badawcze Giscode
 13. Koło Naukowe Limnologów
 14. Naukowe Koło „OIKOS”
 15. Naukowe Koło Ekologów 
 16. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS”
 17. Koło Naukowe Inżynierów Budownictwa i Środowiska „IBiS”
 18. Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji "Voyager"
 19. Koło Olfaktometryczne
 20. Koło Naukowe EGEA Olsztyn

Wydział Humanistyczny

 1. Naukowe Koło Teatralne „Salve verbum”
 2. Naukowe Koło Etnografii Historycznej
 3. Naukowe Koło Ukrainistów
 4. Studenckie Koło Historyczne „Historikon”
 5. Studenckie Naukowe Koło Językoznawców
 6. Naukowe Koło Historyków Wojskowości
 7. Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności
 8. Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów
 9. Naukowe Koło Studentów Historii UWM
 10. Studenckie Koło Slawistyczne
 11. Studenckie Koło Literaturoznawców
 12. Koło Naukowe Doktorantów-Historyków
 13. Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej „Pro Media”
 14. Studenckie Koło Afrykanistyczne
 15. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury Brytyjskiej i Amerykańskiej „Anglo Cooltura – Seniors”
 16. Studenckie Koło Inicjatyw Anglistycznych „Anglo Cooltura – Juniors”
 17. Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej
 18. Koło Naukowe Studentów Archiwistyki
 19. Studenckie Koło Naukowe Twórczości Literackiej „Ars Scripta”
 20. Studenckie Koło Translatorskie PL-DE
 21. Interdyscyplinarne Koło Doktoranckie „Pogranicza”
 22. Radiowe Koło Naukowe Eter
 23. Studenckie Koło Telewizyjne ZOOM
 24. Koło Naukowe „Laboratorium logopedyczne”
 25. SK "Kolektyw"
 26. Kooperatywa Filozoficzno-Artystyczna
 27. Studenckie Koło Naukowe "Hoży Translatorzy"
 28. Naukowe Koło Teatralne "Rapsod"
 29. Studenckie Koło Naukowe "Nowe Media"
 30. Studenckie Koło Naukowe Lingwistyki w biznesie
 31. Studenckie Koło Medioznawcze #UWMedialni
 32. Studenckie Koło Naukowo - dydaktyczne Inicjatyw Anglistycznych „Grammar Fans’ Circle”
 33. Koło Naukowe Symulacji i Gier Strategicznych

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

 1. Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont”
 2. Koło Naukowe Chemii Środowiska
 3. Studenckie Koło Naukowe Chemików
 4. Koło Naukowe Diagnostyki chorób roślin „ZYMOKS”
 5. Koło Naukowe Diagnostyki i Fitopatologii Molekularnej „Biohazard”
 6. Koło Naukowe Ekonomistów Rolnictwa
 7. Koło Naukowe Entomologów „Pasikonik”
 8. Koło Naukowe Florystów
 9. Koło Naukowe Gleboznawczo-Geologiczne
 10. Koło Naukowe Inżynierii Ekologicznej
 11. Koło Naukowe Leśników
 12. Koło Naukowe Łąkarzy
 13. Koło Naukowe Managerów Produkcji Roślinnej
 14. Koło Naukowe Mikrobiologów
 15. Koło Naukowe Miłośników Roślin Ozdobnych
 16. Koło Naukowe Ochrony Przyrody
 17. Koło Naukowe Ogrodników
 18. Koło Naukowe Rozwoju Artystycznego Architektów Krajobrazu „Korozja”
 19. Koło Naukowe Toksykologów Środowiska
 20. Koło Naukowe Zarządzania Środowiskowego „PROSPERO”

Wydział Lekarski

 1. Studenckie Koło Anatomiczne
 2. Koło Naukowe Endokrynologii, Diabetologii i Zaburzeń Metabolizmu
 3. Koło Naukowe Onkologii
 4. Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej
 5. Studenckie Koło Naukowe Internistyczno-Kardiologiczne "Naikai-gakusei-kai"
 6. Koło Naukowe Neurochirurgii
 7. Koło Naukowe Fizjologów Doświadczalnych
 8. Studenckie Koło Kardiologiczne
 9. Studenckie Koło Patomorfologiczne
 10. Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji
 11. Studenckie Koło Nefrologiczne
 12. Studenckie Koło Ginekologiczno-Położnicze
 13. Studenckie Koło Pediatryczno-Hematologiczne
 14. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej
 15. Koło Naukowe Psychiatrii Klinicznej „Psychotropiciele”
 16. Koło Naukowe Patofizjologii
 17. Studenckie Koło Naukowe Farmakologii
 18. Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Obrazowej
 19. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Twarzy i Szyi„Kalos Kagathos”
 20. Studenckie Koło Naukowe Dermatologiczno-Wenerologiczne
 21. Koło Naukowe Immunoonkologii
 22. Studenckie Koło Urologiczne
 23. Koło Naukowe z Dziedziny Geriatrii i Gerontologi
 24. Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 25. Studenckie Koło Naukowe Okulistyki Klinicznej Ophthalmologica (SKN „OKO”)
 26. Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii " SKN Gastroenterologii"
 27. Studenckie Koło Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
 28. Studenckie Koło Naukowe Neurologii
 29. Studenckie Koło Naukowe Reumatologiczne
 30. Studenckie Koło Naukowe Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Dzieci
 31. Studenckie Koło Chirurgii Onkologicznej "In situ"
 32. Koło Naukowe Gastrologii Dziecięcej
 33. Studenckie Koło Naukowe Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej „Minerva”

Wydział Matematyki i Informatyki

 1. Uczelniane Koło Olsztyńskich Studentów Informatyki
 2. Studenckie Koło Naukowe "Reguła 72"
 3. Studenckie Koło Naukowe "Mat-ołki"
 4. Studenckie Koło Naukowe Grafików "Vertex"
 5. Koło Naukowe Robotyki
 6. Studenckie Koło Naukowe „Uniwersytet Gier”
 7. Studenckie Koło Programistyczne "Don't net"
 8. Koło Naukowe "Alert"
 9. Koło naukowe projektowania gier HYPER

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 1. Naukowe Koło Histologów
 2. Naukowe Koło Położników
 3. Naukowe Koło Anatomów
 4. Studenckie Koło Naukowe "Bioasekuracja"
 5. Koło Naukowe Fizjologów Klinicznych
 6. Studenckie Koło Naukowe Internistów Weterynaryjnych
 7. Studenckie Koło Naukowe „Weterynaria Sądowa”
 8. Naukowe Koło Chirurgiczne
 9. Studenckie Koło Naukowe Patologów Weterynaryjnych
 10. Studenckie Koło Naukowe Patologii Klinicznej Organizmów Zmiennocieplnych
 11. Studenckie Naukowe Koło Internistyczne Bujatryków
 12. Studenckie Naukowe Koło Okulistyki Weterynaryjnej
 13. Studenckie Koło Naukowe Analizy Sensorycznej Żywności
 14. Naukowe Koło Parazytologów
 15. Studenckie Koło Naukowe Epiedmiologów Weterynaryjnych
 16. Koło Naukowe "Higiena zwierząt i pasz"
 17. Studenckie Koło Naukowe Hyopatologów
 18. Koło Naukowe higienistów Żywności
 19. Koło Naukowe Biznesmenów Weterynaryjnych
 20. Studenckie Koło Ichtiopatologów
 21. Studenckie Koło Naukowe Farmakologów Weterynaryjnych
 22. Koło Naukowe „Żywienie Zwierząt”
 23. Studenckie Koło Naukowe "Zebrafish"
 24. Studenckie Koło Naukowe Chorób Drobnych Ssaków i Ptaków
 25. Studenckie Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt
 26. Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Weterynaryjnych
 27. Koło Naukowe "Rozród koni"

Wydział Nauk Ekonomicznych

 1. Naukowe Koło Marketingu 
 2. Koło Naukowe Makroekonomii
 3. Koło Naukowe „Ekonomia Międzynarodowa”
 4. Koło Naukowe Rachunkowości
 5. Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Creative
 6. Koło Naukowe Inwestorów
 7. Koło Naukowe Ubezpieczeń "Benefit"
 8. Studenckie Koło Naukowe Finanse Unii Europejskiej
 9. Koło Naukowe "Studenckie Forum Business Centre Club"
 10. Koło Naukowe „Audytor”
 11. Koło Naukowe „Finanse i zarządzanie w sporcie”
 12. Koło Naukowe Coachingu
 13. Koło Naukowe rynku nieruchomości – Real Estate
 14. Koło Naukowe Liberalizmu Gospodarczego

Szkoła Zdrowia Publicznego

 1. Koło Naukowe Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 2. Koło Naukowe Pediatrii
 3. Studenckie Koło Naukowe Badań w Zdrowiu Publicznym
 4. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej
 5. Studenckie Koło Naukowe Parazytologii "Vermis"
 6. Studenckie Koło Kardiopulmonologiczne i Chorób Rzadkich Układu Oddechowego
 7. Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Endokrynologicznej i gastroeneterologicznej
 8. Koło Naukowe "Bezpieczna Farmakoterapia"
 9. Studenckie Koło Naukowe Pro - Familia
 10. Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii
 11. Studenckie Koło Naukowe "Badania Epidemiologiczne"

Wydział Nauk Społecznych

 1. Politologów
 2. Naukowe Koło Socjologów QUAERO
 3. Międzywydziałowe Koło Naukowe Pomocy Studentom Zagranicznym
 4. Naukowe Koło Pedeutologów
 5. Koło Aktywizacji i Wspierania Animatorów
 6. Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
 7. Koło Naukowe Kulturalna Organizacja Twórcza
 8. Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej
 9. Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Reska”
 10. Koło Naukowe Wolontariatu
 11. Koło Naukowe Geragogów
 12. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
 13. Koło Naukowe Socjologów 40+
 14. Koło Naukowe Wczesnej Edukacji
 15. Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych
 16. Koło Naukowe Myśli Konserwatywnej i Wolnościowej
 17. Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Innowacyjnych
 18. Koło Naukowe Religioznawców
 19. Koło Naukowe Psychologii „Oblicza”
 20. Studenckie Koło Naukowe Analityki i Zarządzania Publicznego

Wydział Nauk Technicznych

 1. Koło Naukowe Młodych Konstruktorów
 2. Studenckie Koło Naukowe „Ekoenergia”
 3. Koło Naukowe Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa
 4. Koło Naukowe Mechatroniki
 5. Koło Naukowe Robotów Mobilnych
 6. Studenckie Koło Naukowe Systemów Bezpieczeństwa i Jakości
 7. Studenckie Koło Naukowe Energetyki Jądrowej „Deuterium”
 8. Studenckie Koło Naukowe Obróbki Ubytkowej i Maszyn CNC
 9. Studenckie Koło Naukowe Elektroniki „Elektron”
 10. Studenckie Koło Naukowe Podstawnych Problemów Bezpieczeństwa
 11. Studenckie Koło Naukowe Technik Hydrofobizacji Budowli EcooHydrofoBud
 12. Koło Naukowe Inżynierii Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
 13. Koło Naukowe Inżynierii Wytwarzania i Maszyn (IWiM)

Wydział Nauki o Żywności

 1. Naukowe Koło Technologów Mleczarstwa
 2. Koło Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej
 3. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów Żywności
 4. Naukowe Koło Technologów Mięsa
 5. Naukowe Koło Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 6. Studenckie Koło Naukowe Towaroznawczej Oceny Sensorycznej
 7. Studenckie Naukowe Koło Mikrobiologii
 8. Studenckie Koło Naukowe Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych
 9. Koło Naukowe Gastronomia Sztuka Kulinarna
 10. Koło Naukowe Higieny Żywności i Toksykologii
 11. Koło Naukowe "Ekologia Produktów"
 12. Studenckie Naukowe Koło Zarządzania Jakością
 13. Studenckie Naukowe Koło Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności

Wydział Prawa i Administracji

 1. Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „VOTUM”
 2. Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka „IUS HOMINI”
 3. Studenckie Koło Naukowe Kryminologii „VESTIGIUM”
 4. Koło Naukowe Prawników-Kanonistów
 5. Koło Naukowe „Studencka Poradnia Prawna”
 6. Koło Nauk Penalnych
 7. Koło Naukowe „Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem”
 8. Koło Nauk Cywilistycznych
 9. Koło Naukowe Prawa Inwestycyjnego
 10. Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Własności Intelektualnej „IPR”
 11. Koło Naukowe Prawa Handlowego
 12. Penitencjarne Koło Naukowe Custodia
 13. Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
 14. Koło Naukowe Prawa Pracy
 15. Koło Prawa i Ekonomii
 16. Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
 17. Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki
 18. Koło naukowe Prawa Medycznego "Salus aegroti suprema lex esto"
 19. Koło Naukowe Prawa Finansów Publicznych
 20. Studenckie Koło Naukowe Miłośników Społeczeństw i Kultury Antyku "Romantias"
 21. Koło Naukowe Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami
 22. Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
 23. Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego
 24. Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
 25. Studenckie Historyczno-Prawne Koło Naukowe
 26. Studenckie Koło Naukowe Praktyki Prawniczej
 27. Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego „Bona Fidei”(291)
 28. Koło Naukowe Postępowania Karnego „ACCUSATIO"
 29. Studenckie Koło Naukowe Ustrojów Politycznych „Casus”
 30. Naukowe Koło Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej
 31. Koło Praktyki Prawniczej z Elementami Samorządu Terytorialnego „Meritum”
 32. Koło Naukowe Psychiatrii Sądowej
 33. Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska
 34. Koło Naukowe Prawa Wykroczeń
 35. Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeń Społecznych
 36. Koło Naukowe Postępowania Cywilnego „Contra”
 37. Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego i Prawa Karnego Skarbowego "Themis"
 38. Koło Naukowe „Studencka Poradnia Mediacyjna”
 39. Studenckie Koło Naukowe "Legal Inhareo
 40. Studenckie Koło Debat UWM 
 41. Koło Naukowe Suicydologii

Filia w Ełku

 1. Koło Naukowe Administratywistów
 2. Koło Naukowe "MARABUT"

Wydział Sztuki

 1. Koło Naukowe Grafiki Komputerowej
 2. Koło Naukowe Grafiki Warsztatowej
 3. Artystyczne Koło Naukowe
 4. Dyskusyjne Forum Pedagogów i Muzyków
 5. Koło Naukowe Miłośników Sztuk Społecznie Zaangażowanych
 6. Koło Artystyczno-Naukowe „MUSICA PRATTICA”
 7. Koło Naukowe "Malarzy Nieoczywistych"
 8. Naukowe Koło Fotograficzne "ISO"
 9. Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe „Ars Cantandi” (263)
 10. Koło Atrystyczno Naukowe Musica in via
 11. Koło Naukowe Historii Sztuki "Art"
 12. Studenckie Koło Naukowe "Muzyka - Edukacja - Taniec"
 13. Koło Naukowe „Technik Rzeźbiarskich”

Wydział Teologii

 1. Koło Naukowe Antropologii Kultury
 2. Koło Naukowe Biblistów
 3. Naukowe Studenckie Koło Filozoficzne
 4. Koło Naukowe Teologów - Ekumenistów
 5. Koło Naukowe „Pomesania”
 6. Koło Naukowe Muzykologiczno-Liturgiczne „Psallite Sapienter”
 7. Studenckie Koło Inicjatyw Prorodzinnych