Umowy za usługi edukacyjne

Wzory umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obowiązujące od roku akademickiego 2021/2022, wprowadzone Zarządzeniem Nr 59/2021 Rektora  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat  za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022.

 Wzory umów na rok akademicki 2021/2022:

 - Umowa ze studentem studiów niestacjonarnych - otwórz

- Umowa ze studentem studiów stacjonarnych – odpłatne studia w języku obcym - otwórz

Umowa za usługi edukacyjne –powtarzanie przedmiotu - otwórz


 

Wzory umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021, wprowadzono Zarządzeniem Nr 50/2019 Rektora  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat  za odpłatne usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021.

 Wzory umów – rok akademicki 2020/2021:

 - Umowa ze studentem studiów niestacjonarnych - otwórz

- Umowa ze studentem studiów stacjonarnych – odpłatne studia w języku obcym - otwórz

- Umowa za usługi edukacyjne –powtarzanie przedmiotu - otwórz

 

 
Wzory umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych wprowadzono Uchwałą Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych - [otwórz]

oraz Uchwałą Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych

  • Umowa ze studentem studiów stacjonarnych (wzór 2018/2019) - [pobierz]
  • Umowa ze studentem studiów niestacjonarnych (wzór 2018/2019) - [pobierz]

 

Wzory umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów trzeciego stopnia - doktoranckich wprowadzono Zarządzeniem Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku

  • Umowa z uczestnikiem stacjonarnych studiów trzeciego stopnia - doktoranckich - [pobierz]

  • Umowa z uczestnikiem niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia - doktoranckich - [pobierz]

  • Umowa z uczestnikiem studiów trzeciego stopnia - doktoranckich - cudzoziemcem - [pobierz]

 

Wzory umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń wprowadzono Zarządzeniem Nr 97/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2014 roku

  • Umowa ze słuchaczem studiów podyplomowych - [pobierz]

  • Umowa z uczestnikiem kursu dokształcającego - [pobierz]

  • Umowa z uczestnikiem szkolenia - [pobierz]

 

Wzór umowy o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach szkoleń specjalizacyjnych wprowadzono Zarządzeniem Nr 23/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2015 roku

  • Umowa z uczestnikiem szkolenia specjalizycyjnego - [pobierz]