apratura

  • studenci robią doświadczenie w laboratrium chemicznym
    28/05/2021

    Kierunek chemia: wzór na przyszłość

    Prawie 800 pozycji na kwotę 10,5 mln zł znajduje się na liście urządzeń i aparatury zakupionych na potrzeby kierunku chemia. Z upływem maja kończy się czas jego uruchamiania. Jak chemia wykorzystała swój czas i pieniądze?