dr arch. Marek Zagroba

  • dr arch. Marek Zagroba przy biurku
    11/02/2022

    Uczą jak budować bez barier

    Jak organizować przestrzeń i projektować budynki, aby były przyjazne dla wszystkich, a nie tylko dla osób młodych, zdrowych i sprawnych? Tego uczą się studenci budownictwa na Wydziale Geoinżynierii na zajęciach z projektowania uniwersalnego. To nowy przedmiot, wprowadzony do programu nauczania ze względu na zmieniające się potrzeby społeczeństwa.