Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury

  • uroczyste przecięcie wstęgi
    11/12/2017

    UWM otworzył Instytut Puszkina

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otworzył Centrum Języka Rosyjskiego i Kultury "Instytut Puszkina". Nowa placówka pomoże w upowszechnianiu rosyjskiego języka i kultury.