dr hab. Wielgosz

  • prof. Źróbek i dr hab. Wielgosz
    12/09/2019

    Wyróżnienie dla kortowskiej geodezji

    Dr hab. inż. Paweł Wielgosz - dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz prof. Ryszard Źróbek - dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Nieruchomościami na tym wydziale zostali powołani do Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.