habilitacje

  • 17/03/2016

    Medycyna z nowymi uprawnieniami

    Wydział Nauk Medycznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk medycznych. To kolejny krok do utworzenia w przyszłości Collegium Medicum w Olsztynie.