konkurs poetycki

  • 27/01/2021

    O trzcinę Kortowa X

    Instytut Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ogłasza X edycję „Konkursu Literackiego o Trzcinę Kortowa”.
  • 18/12/2019

    O Trzcinę Kortowa‘ 9

    Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury Instytutu Polonistyki i Logopedii na Wydziale Humanistycznym ogłasza 9. edycję konkursu literackiego „O Trzcinę Kortowa”.