Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze

  • dr Beata Płoszaj-Witkowska
    06/07/2021

    Kopernik z królewskim certyfikatem

    „Mikołaj Kopernik” - to najnowsza polska odmiana lilii zarejestrowana w Królewskim Towarzystwie Ogrodniczym w Londynie. Wyhodowała ją dr Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM.