ksztłacenie praktyczne

  • rektor UWM i wiceminister Maksymowicz
    02/09/2019

    Czek na doskonalenie kompetencji i oferty kształcenia

    Prawie 17 mln zł otrzymał UWM z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Symboliczny czek przekazał osobiście rektorowi prof. Ryszardowi Góreckiemu prof. Wojciech Maksymowicz – wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, do niedawana prorektor UWM. Nad projektem, który ministerstwo zgodziło się finansować już 24 maja, pracował zespół uniwersytecki.