laser onkologiczny

  • Centrum Symulacji Medycznej USK
    15/10/2021

    Uniwersytecki Szpital Kliniczny zakończył projekt "Onkoinnowacje"

    Szkolenie kadry medycznej i doposażenie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt, czyli projekt „Onkoinnowacje” realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie dobiegł końca. Dzięki niemu będzie możliwe szybsze diagnozowanie pacjentów, którzy wymagają badań i zabiegów operacyjnych w zakresie leczenia onkologicznego.