literatura wschodniosłowiańska

  • 27/01/2021

    Nowa profesor - Iryna Betko

    Prezydent Polski Andrzej Duda 4 stycznia 2021 roku nadał dr hab. Irynie Betko, zatrudnionej w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UWM, tytuł profesora nauk humanistycznych.