mącznik młynarek

  •  dr hab. Tadeusz Bakuła, prof. UWM
    03/02/2021

    Owady – żywność przyszłości

    Owady mogą służyć jako ważne źródła żywności i paszy i mogą mieć pozytywny wpływ na złagodzenia problemu głodu na świecie. Nad tym zagadnieniem pracuje zespół pod kierownictwem dr. hab. Tadeusza Bakuły, prof. UWM.