Mateusz Dampc

  • 18/10/2022

    Siła tkwi w różnorodności

    Równość nie zakłada niwelowania różnic. Oznacza jednak oferowanie jak najszerszej dostępności, akceptacji i bezpieczeństwa. I właśnie to, jak podkreśla Mateusz Dampc, Rzecznik ds. Równości Szans, powinno być jednym z kierunków rozwoju naszego Uniwersytetu.