otwarty dostęp do badań

  • dr Marek Salamonowicz
    13/10/2021

    UWM otwiera dostęp do badań i publikacji

    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wdraża politykę otwartego dostępu do publikacji i badań naukowych. Działania te koordynować będzie dr hab. Marek Salamonowicz z Wydziału Prawa i Administracji.