pszczelarstwo

  • prof. Jerzy Wilde
    20/05/2021

    UWM ma wkład w powstanie Encyklopedii Pszczelarstwa

    20 maja ustanowiono Światowym Dniem Pszczoły. Warto przypomnieć, że Encyklopedia Pszczelarstwa, kompendium wiedzy najwybitniejszych polskich specjalistów z tej dziedziny wiedzy, zostało zredagowane pod opieką naukową prof. Jerzego Wilde z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa UWM.