Queen of Kortovo

 • 08/03/2016

  Queen of Kortovo – a lily straight from the university

  Queen of Kortovo – is the latest Polish variety of lily registered in the Royal Horticultural Society in London. It has been cultivated by Dr. Beata Płoszaj-Witkowska from the Department of Horticulture at the Faculty of Environmental Management and Agriculture.
 • dr Beata Płoszaj-Witkowska, lilia Queen of Kortovo
  03/03/2016

  Królowa Kortowa - lilia prosto z uniwersytetu

  Queen of Kortovo - to najnowsza polska odmiana lilii zarejestrowana w Królewskim Towarzystwie Ogrodniczym w Londynie. Wyhodowała ją dr Beata Płoszaj-Witkowska z Katedry Ogrodnictwa na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.