Studenckie Naukowe Kolo Grafiki Warsztatowej

  • narysowana Kortowiada
    28/05/2020

    Chodzi o to, aby bawić się sztuką

    Nie mogli wziąć udziału w Kortowiadzie, więc ją sobie… narysowali. Studenci edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Wydziału Sztuki UWM spotykają się raz w tygodniu na wirtualnym wspólnym rysowaniu. Sztuką można się wspaniale bawić – twierdzą.