tablica ku czci prof. J. Borowskiego

  • odsłonięcie tablicy ku czci prof. Jerzego Borowskiego
    21/11/2016

    W dowód uznania i szacunku

    Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności przy Wydziale Nauki o Żywności UWM otrzymało imię profesora Jerzego Borowskiego. Społeczność wydziału uczciła w ten sposób wybitnego specjalistę żywienia człowieka, inicjatora utworzenia Centrum, wieloletniego kierownika Katedry Żywienia Człowieka.